Utvikling av storskala overvåkingsløsning basert på tjenester med åpen kildekode

ved Tom Rune Flo


Date
Event
Location
Media City Bergen - ‘Pressekonferanse-rommet’

I løpet av de siste to årene har vi bygget en SaaS plattform for overvåking av infrastruktur, servere og tjenester. Løsningen er laget for å understøtte et ubegrenset antall servere og tjenester, og med mulighet for å ivareta måledata i lang tid.

Løsningen er bygget på opensource software (Linux, NGINX, PHP/PHP-FPM, MariaDB, Redis, Apache Cassandra, node.js, Python m.m.). Vi har møtt på, og løst, en rekke utfordringer i utviklingsprosessen, spesielt i forhold til å skulle understøtte en tilnærmet ubegrenset horisontal skalering av løsningen.

Foredraget vil ta for seg arkitekturen av løsningen vår, begrunnelse av teknologivalg for de ulike komponentene, utfordringene vi har møtt underveis, samt løsningene vi har funnet og lærdommen vi har fått i prosessen. En viktig del av dette vil omhandle bruk og erfaring med Apache Cassandra for lagring av måledata i stor skala.

Tom Rune Flo

Undertegnende er utdannet dataingeniør med særskilt fokus på data- og nettverkssikkerhet fra University of South Wales (2005), hvor jeg bl.a. skrev oppgaven “File Integrity Based Intrusion Detection System for UNIX Based Hosts.”

Har jobbet med storskala drift av Linux og UNIX-systemer (Solaris, AIX) i telekom-industrien, bl.a. for Telenor ASA (2007-2013).

Har i nyere tid jobbet med utvikling og systemarkitektur (PHP, nodejs, Python, SQL, NO-SQL, etc) i tillegg til systemdrift (Linux, BSD, Ansible etc), med hovedfokus på webteknologi og webplattformer.

Driver i dag Upnode AS som leverer infrastruktur- og utviklingstjenester på opensource-plattformer for kunder i Norge, samt egne produkter for overvåking og analyse av webbaserte løsninger.

Vi legger som tidligere opp til at den formelle, disiplinerte faglige delen av møtet vil være fullført ca kl 20.00, med overgang til mer uformelle aktiviteter og langsom forflytting til egnet serveringssted (Henrik) for fagøl og annet sosialt.

Praktisk

Denne gangen er vi i Pressekonferanse-rommetMedia City Bergen, rommet befinner seg i første etasje, mot tårn 1 og har kapasitet til 44 gjester. Vi har rommet til disposisjon til kl 20:30.

"Kart over MCB"

I foajeen er det kaffebar med skjenkebevilling og et enkelt mattilbud. Ta gjerne med deg noe leske inn.

Skulle en ønske å spise et måltid før møtet, holder “restauranten” Friends of Classics åpent fram til kl 20.

Foredraget vil sannsynligvis bli filmet, og streamet live på YouTube.

Program framover

BLUG har vanligvis møter siste torsdag i hver måned utenom juni, juli og desember. Stedet er om ikke annet annonseres spesifikt et egnet lokale i Media City Bergen. Foreløpig møteplan for de neste 12 månedene ser slik ut (tema for møtene annonseres etterhvert):

  • August Torsdag 308 2018
  • September Torsdag 279 2018
  • Oktober Torsdag 2510 2018
  • November Torsdag 2911 2018

Dersom du har et tema du gjerne vil fortelle om, eller vet om noen som kan holde foredrag for oss er det bare å si ifra.