Monitorering med Prometheus

ved Hans Kristian Flaatten


Date
Event
Location
Media City Bergen - ‘Pressekonferanse-rommet’
Links

Prometheus er et OSS system for monitorering av tjenester og systemer. Opprinnelig utviklet av SoundCloud i 2012 og ble fra 2016 medlem av Clound Native Computing Foundation

Prometheus skiller seg fra andre monitoreringssystemer med at den implementerer en dimensjonal datamodell hvor tidsserier identifiseres med et navn og et sett med key-value nøkkelpar. PromQL er spørrespråket som tillater å søke inn i tidsserier og massere innsamlet data for presentasjon og alarmer.

Der Prometheus skiller seg mest er det rike økosystemet med integrasjoner. Med over 200 client for ulike programmeringsspråk og rammeverker og snart 2000 integrasjoner med 3 parts programvare i tilegg til at mange nå kommer med innebygget støtte for Prometheus metrics.

I denne presentasjonen vil vi gi en introduksjon til hvordan du kan samle inn data fra maskiner og applikasjoner for så å komponere spørringer mot disse dataene med prometheus sitt eget språk PromQL for å genere grafer.

Praktisk

Denne gangen er vi i Pressekonferanse-rommetMedia City Bergen, rommet befinner seg i første etasje, mot tårn 1 og har kapasitet til 44 gjester. Vi har rommet til disposisjon til kl 20:30.

"Kart over MCB"

I foajeen er det kaffebar med skjenkebevilling og et enkelt mattilbud. Ta gjerne med deg noe leske inn.

Skulle en ønske å spise et måltid før møtet, holder “restauranten” Friends of Classics åpent fram til kl 20.

Foredraget vil sannsynligvis bli filmet, og streamet live på YouTube.