Generalforsamling i Foreningen for Framme av Fri Programvare i Bergen og Omegn


Date
Event
Friprogforeningen
Location
TBA

Tirsdag 30. Januar blir det avholdt generalforsamling for Foreningen.

Kl 19.30, i Bergen sentrum. Nøyaktig lokale blir annonser innen en uke før.

For å ha stemmerett på generalforsammlingen må en ha betalt kontigent Innen Generalforsamlingen holdes.

Innmelding skjer ved å betale inn medlemskontingent til Foreningens bankkonto, som har nummer 9521 08 63118. Vær vennlig å merk betalingen så det er klart hvem og hvorfor.

Kontingentsatsene er

  • Minimum NOK 200,- per år for ordinært personlig medlemskap
  • Minimum NOK 100,- per år for personlig medlemskap for studenter, pensjonister, trygdede og mindreårige
  • Minimum NOK 500,- per år for bedrifter

Hva foreningen gjør?

Foreningen fungerer som finansiering og administrasjon for Bergen linux User Group, og for andre små eller store iniativ ment for å fremme Fri programvare i Bergen og omeng.

Videresend gjerne invitasjonen til andre som kan ha interesse av den.

Saker som skal tas opp på møtet må sendes inn til styret@friprogforeningen.no innen en uke.