blug_logo_hr

Velkommen til BLUG

BLUG er en Brukergruppe for GNU/Linux, BSD og annen fri programvare i Bergen. Her møtes folk som jobber med GNU/Linux og BSD til daglig, entusiaster og andre som har interesse for fri programvare.

BLUG er støttet av næringslivet og privatpersoner i Bergen gjennom Organisasjonen for Fremme av Fri Programvare i Bergen og Omegn.

BLUG har møter med foredrag siste torsdag i måneden, og ellers møtes vi hver torsdag på Henrik for å prate om løst og fast.

Ellers prates vi på e-postlisten eller på IRC: #BLUG på freenode
(webchat her)

Neste foredrag

26. November 2015 kl. 18:30 – Drupal 8 ved Stein Magne Bjørklund

Foredrag fremover

  • Januar    Torsdag 31. januar – tema ikke bestemt
  • Februar    Torsdag 25. februar – tema ikke bestemt
  • Mars    Torsdag 31. mars – tema ikke bestemt
  • April    Torsdag 28. april – tema ikke bestemt
  • Mai     Torsdag 26. mai – tema ikke bestemt
  • August  Torsdag 25. august – tema ikke bestemt